Ditulis oleh : A S Patimarajo

Pasbana.com -- Raso yobana, malam kapatang sabalun subuah,  Mak Uniang sobok jo Mak Inggih batigo jo Inyiak Labai. Kecek Mak Inggih ka Mak Uniang, manga inyo diburuak buruak an anak anak nagari. Apo salah inyo. Lah payah payah mauruih nagari ko, upek jo banci sajo nan dapek dek baliau.

Sudah tu, Mak Inggih pulang mailangan suntuak. Inyiak Labai baganjua jo Mak Uniang babisiak baduo sajo. Dalam pado tu,  baliau bacurito, baso  ndak ado urang di nagari  ko, nan iklas takah Mak Inggih. Ditinggakannyo karajo tukang kayu, untuak mauruih nagari nan salamoko rusak binaso.

"Kini jikok takaja bana anak nagari nak manuka,  Ungku Palo, alun tantu juwo nagari ko ka elok lai doh. Ancak picayo sajolah manjalang tibo wakatunyo," kecek Inyiak maagiah nasihat.

Kok kamanyari hiduik sanang,  sambuang Inyiak manaruih carito, ancaklah inyo mambuek lemari, kurisi, meja makan, tampek tidua. Tapi Mak Inggih ndak madok hatinyo manyari untuang badan surang. Bialah abih harinyo kalusuak panja masuak kampuang kalua kampuang.

Kadang kadang, kato Inyiak Labai,  Mak Inggih manyseang kaki sarawa bajan ateh pamatang. Ado kalonyo, inyo manyaruduak dalam banda mareso aia nan tasumbek. 

Kapatang ko, latiah latiah badannyo payi ka nagari urang, baujan bapaneh jo honda tarael,  manyalang  kepeang  untuak mambangun kampuang ilaman.

"Ba a juwo handaknyo lai. Takah itu bana pangorbanan baliau. Kini ko, toloang lah kecekan ka kamanakan Uniang tu stek. Jan sumbarang tuduah sajo. Waden kok ndak mancaliak budi baiak Mak Inggih ko, manga lo waden amuah mairiangannyo di musim bak kini. Dek karano waden tahu sia bana inyo tu, mako waden sapakat maju jo baliau," jaleh Inyiak Labai.

Tipak ka badan Inyiak Labai, baliau mangecek, kok dipikia bana, ancak molah inyo jadi urang siak surau sajo. Duduak duduak  inyo  di puntu ketek sambia mancabuik jangguik,  tibo juwo urang mamanggia baduwah. Saindak indaknyo manoloang induak induak mbantai ayam. Takah rang siak kecek Navis di surau usang maso dulu.

"Sakadar makan jo minun, dek waden lah cukuiknyo. Tapi iko untuak mauruih kampuang kito ko lai ha. Ba a supayo anak nagari awak santoso," kecek Inyiak baibo ibo.

Mak Uniang maangguak angguak mandanga. Yo mulia lo hati gaek ko mah, pikia Mak Uniang.

"Kok ka Inyiak Labai, ambo lai picayo. Tapi ka Inggih tu, nampaknyo payah mayakini. Banyak bana caritonyo nan maleset. Sambuah pulo  janjinyo nan mukia. Itu kaba nan bateba dalam kampuang. Ba a manuruik Inyiak tu?"

"Nyo ba iko mah Niang. Janji biaso mukia. Titian biaso lapuak. Kok alun tapanuhi, tantu basabab bakarano. Maklum sajolah sagadang ko nagari nan baliau uruih. Nan paralu di kito asa lai ndak marusak adat jo ugamo, kan ndak masalah tu doh."

"Satantang kecek Inyiak tadi. Kok tibo di ambo mukin bisa manarimo. Tapi anak kamanakan ambo, lah cadiak cadiak. Ndak bisa dialua lai doh. Apo lai Inyiak kini, ndak Inyiak nan dulu lai. Inyiak lah jauah barubah.
Wakutu dulu maso di surau,  Inyiak mambaco katubah, tantu sadonyo picayo ka Inyiak. Manuruik sajo apo kecek Inyiak. Tapi kini Inyiak mangecek lah sarupo urang manggaleh di pasa, dimaa barang ka laku. Tantu, agak payah mayakinan anak kamanakan ambo tu," jawek Mak Uniang panjang leba.

"Ado aka ciek. Namuah Uniang malaluan hadiah dari kami ka kamanakan Uniang tu. Kami agiah baju kaus, topi jo sagalo macamnyo. Katoan iko hadiah perai sajo. Ndak ado  kaik kaiknyo jo kami. Nan paralu dek kami,  inyo tahu baso nan maagiah tu pihak dari kami. Ba a gak ati, Niang?"
"Biyalah ambo pikia lu, Nyiak."

Sudah tu Mak Uniang tasentak. Dicaliak Mak Inggih jo Inyiak Labai ndak ado. Hanyo Malanca nan lah duduak di kurisi barando manunggu wakatu subuah.

"Talambek Mak Uniang jago?" tanyo Malanca.

"Yo, Nca. Waden barasian sobok jo Mak Inggih baduo jo Inyiak Labai. Katonyo, inyo ka maagiah hadiah."

"Bekolah taruihan carito Mak Uniang tu. Ko wukatu lah masuak mah. Sumbayang wak lu," jawek Malanca.

Sudah subuah, kutiko Mak Uniang ka maulang carito, Malanca lah hilang. Mungkin takaja pulang kapayi demo. Kabatulan Malanca manjuwa alat masak, pambalinyo amak amak kampuang sabalah....

Sumber:pasbana.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.